torsdag 27 augusti 2015

**งง ** ห้ามวิจารณ์ ."ร่างรธน.เผด็จการ" นี้เราอยู่ประเทศอะไร ว่ะเนี่ย ให้เป็น งง ? เผด็จการคือเผด็จการไม่มีวันเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยได้....


อย่าถามหา อย่าคำนึง ถึงศักดิ์ศรี
มีไม่มี ไม่อยากรู้ กูไม่ถาม
คงสมอยาก จะสุมไฟ ให้ลุกลาม
เหมือนเหยียดหยาม ตามเหยียบหน้า อย่างท้าทาย....

เป็นกบฏ หรือเทวดา น่าลองตอบ
คอยคลานหมอบ ศิโรราบ ทราบจุดหมาย
ประชาชน ต่างก่นด่า หน้าไม่อาย
มันทำลาย มึงเชิดชู พวกกูงง....
๓ บลา


 RE:มันทำลาย มึงเชิดชู พวกกูงง..     
เห็นมงกุฏ ครอบดาว กูหนาวไส้
ทหารไทย กับกบฎ คดในข้อ
นี่มึงเห็น พวกกูเป็น เช่นหัวตอ
ทำอ้อล้อ กบฎหรือ คือพ่อมึง?????
Fivecolour


RE: มันทำลาย มึงเชิดชู พวกกูงง..
"ประกาศว่า น่าอนาถ และรันทด
พวกกบฎ กับเชิดชู อุ้มบูชา"

@ประเทศนี้ ยังมีทาส อยู่หลายหลาก
เพียงอ้าปาก ยศ-ศักดิ์ยัด หยุดขัดเขิน
แม้กบฎ คดจัญไร ได้เพลิดเพลิน
สุนัขเดิน เคลียร์ทาง ทุกย่างตีน
Fahsai

นี้เราอยู่ประเทศอะไร ว่ะเนี่ย ให้เป็น งง ?

ฟังคลิปหลวงตาชูพงศ์ เปลี่ยนระบอบ

ข่าวความเคลื่อนไหวจากรัฐบาล"ประยุทธ์3."บีบีซีไทย - BBC Thais foto.


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนประเทศฟิลิปปินส์ และได้ร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำกับมอบนโยบายต่อทีมประเทศไทยซึ่งเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำในวันนี้ด้วย เว็บไซต์ของรัฐบาลไทยให้ข้อมูลว่าผู้ที่เข้าร่วมงานเลี้ยงมี อาทิ บริษัทการบินไทยประจําประเทศฟิลิปปินส์, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขามะนิลา, บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ฟู้ดส์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด เป็นต้น นายกรัฐมนตรีได้สอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคของการลงทุน พร้อมชี้แนะว่าการลงทุนควรเกิดผลประโยชน์ต่อทั้งไทยและฟิลิปปินส์ โดยนอกจากจะคำนึงถึงความคุ้มทุนแล้ว ผู้ประกอบการของไทยควรมีการคืนประโยชน์แก่สังคมฟิลิปปินส์ด้วย วันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะหารือข้อราชการกับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์และแถลงข่าว ก่อนเดินทางกลับในช่วงบ่าย
สั้นๆ ง่ายๆ ความหมายชัดเจนอาณาจักรไบกอน Returns foto.
อาณาจักรไบกอน Returns foto.
อาณาจักรไบกอน Returns foto.
อาณาจักรไบกอน Returns foto.

อาณาจักรไบกอน Returns foto.
อาณาจักรไบกอน Returns foto.

เรื่องราว "ความจริง" ทางประวัติศาสตร์ ความทรงจำในอดีต ที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าไม่มีวันสิ้นสุด ต่อเนื่องกันมาเป็นลูกโซ่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน จนทำให้สังคมไทยวันนี้กลายเป็นสังคมทาสยุคใหม่ภายใต้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่...สิ่งจำเป็นที่พี่น้องประชาชนไทยเพื่อนร่วมชาติต้องอ่านศึกษาเรียนรู้เพื่อถอดถอนบทเรียน เพื่อทำการปลดปล่อยตัวเองและประเทศชาติออกเป็นไท...

*อำนาจนอกระบบ : เครื่องมือสำคัญ*             
บท: ดารณี รวีโชติ
อำนาจนอกระบบที่มีทั้งองค์กรมวลชน, ทหาร, ข้าราชการเกาะกลุ่มกันเป็นเครือข่าย โดยตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบรัฐสภา ได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญของราชสำนักในการทำลายรัฐบาลที่ราชสำนักไม่พึงพอ ใจจนกลายเป็นเส้นทางใหม่
นับแต่การสิ้นชีวิตของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์, จอมพลถนอม กิติขจร ก็ก้าวขึ้นสู่อำนาจอย่างสมบูรณ์แบบแทน แต่การมีอำนาจของจอมพลถนอมมีลักษณะเป็นเครือข่ายทางทหารที่เข้มแข็งโดยมีจอม พลประภาส จารุเสถียร ก้าวเคียงคู่มาด้วย
ขุนศึกทั้งสองมีลักษณะเป็นตัวของตัวเอง และผูกติดเป็นเครือญาติกันโดยถือเป็นขุนศึกยุคสุดท้ายที่ได้ผงาดขึ้นอย่าง เข้มแข็ง ในขณะเดียวกันอำนาจของฝ่ายเจ้าก็เริ่มตั้งมั่นเข้มแข็งแล้วเช่นกันในช่วง ระยะเวลาสิบกว่าปีนับแต่ปี 2490 ฝ่ายเจ้าได้สร้างเครือข่ายอำนาจของตนขึ้นครอบงำสังคมไทย
โดยรวบรวมนักวิชาการในมหาวิทยาลัย และตามกระทรวง ทบวง กรม รวมตลอดทั้งทหาร ตำรวจ สื่อสารมวลชน ที่มีแนวคิดจารีตนิยมกลุ่มหนึ่งขึ้นแล้ว โดยมีองคมนตรีเป็นกลไกอำนาจสูงสุดในการเชื่อมโยงโครงข่าย และกลายเป็นอำนาจนอกระบบที่เข้มแข็งขึ้นตรงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
การล้มรัฐบาลของจอมพลถนอมจึงเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่มีผลเท่ากับ เป็นการทดลองการใช้เครื่องมือใหม่ที่ฝ่ายเจ้าได้ประดิษฐ์คิดสร้างขึ้นคือ “อำนาจนอกระบบ” โดยใช้ทหารที่เปลี่ยนปรัชญามาเป็นทหารของพระราชา แล้วเป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนโดยประสานกับผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญใน
ขณะนั้นคือม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ที่เป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนนักศึกษาปัญญาชน แล้วทุกอย่างก็สำเร็จตามประสงค์อำนาจนอกระบบที่ควบคุมโดยราชสำนักจึงกลายเป็นเครื่องมือสำคัญทางการเมือง ดังนั้นตลอดระยะเวลา 5 ทศวรรษที่ผ่านมานับแต่ปี 2500
อำนาจนอกระบบนี้ก็ได้แสดงบทบาทอย่างเข้มแข็งโดยบดขยี้ทุกอำนาจในระบอบรัฐสภา และอำนาจเผด็จการทหารแปลกปลอม ที่ไม่ยอมขึ้นต่ออำนาจฝ่ายเจ้า หรือมีทีท่าว่าจะเข้มแข็ง มาตีเสมอและทัดเทียมฝ่ายเจ้า อำนาจการเมืองนั้นก็จะถูกบดขยี้อย่างแนบเนียนเสมือนหนึ่งว่าการพังทลายของ
อำนาจนั้นเกิดขึ้นเพราะความเลวร้ายของผู้ถืออำนาจนั้นเองนับตั้งแต่รัฐบาล ของจอมพลถนอม-ประภาส เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน แต่เหยื่อรายล่าสุดคือรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ดูเหมือนว่าเครื่องมือสำคัญคือ “อำนาจนอกระบบ” นี้จะล้าสมัยไปเสียแล้ว
เนื่องจากยุคสมัยของเทคโนโลยีทางข่าวสารได้เปลี่ยนไปในทางที่ก้าวหน้ามาก ประกอบกับเป็นรัฐบาลที่มีผลงานและนโยบายที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน ระดับล่างได้อย่างเป็นรูปธรรม และที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นรัฐบาลที่มาจากระบอบประชาธิปไตยอย่างชัดเจนและ
สมบูรณ์แบบในยุคโลกาภิวัฒน์ ประกอบกับเป็นช่วงปลายของรัชกาลปัจจุบันที่วังเองก็เกิดความขัดแย้งกันภายใน รุนแรง จึงเกิดสภาวะการเปิดโปงตัวเองทางประวัติศาสตร์ กลายเป็นบทศึกษาทางการเมืองให้แก่ประชาชนได้เห็นระบอบการปกครองปัจจุบันที่ แท้จริงว่า“ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตย”*การยึดอำนาจของวังมีสูตรมาตรฐาน*           

บท: ดารณี รวีโชติ
ากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของไทยในเหตุการณ์การยึดอำนาจของฝ่ายทหารตามที่คน ไทยเข้าใจมาโดยตลอดนั้น หากจะพิจารณาจากรูปแบบการจัดการแล้วจะเห็นว่าการยึดอำนาจนับตั้งแต่ปี 2500 จนถึงปัจจุบัน หากครั้งใดที่มีข่าวลือว่าเป็นพระราชประสงค์แล้ว

รูปแบบการจัดการก่อนและหลังการยึดอำนาจจะมีรูปแบบที่คล้ายกันหมดเกือบจะ เรียกว่ามีสูตรสำเร็จเป็นมาตรฐานเลยทีเดียว นับตั้งแต่การเคลื่อนไหวประท้วงของประชาชน เพื่อสร้างความชอบธรรมก่อนการยึดอำนาจ, การใช้กำลังทหารเข้ายึดอำนาจโดยรวมศูนย์เป็นเอกภาพ,
การจัดตั้งรัฐบาลพระราชทานโดยให้คนใกล้ชิดมาเป็นนายกฯ และการดำรงอยู่ของรัฐบาลพระราชทานนั้น จะมีอายุอยู่ประมาณ 1 ปี โดยจัดร่างรัฐธรรมนูญที่สร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบราชการ และสร้างความอ่อนแอให้แก่ระบบพรรคการเมืองโดยนักร่างมืออาชีพ
แล้วหลังจากนั้นก็จะจัดให้มีการเลือกตั้งเมื่ออยู่ได้สักพักหนึ่งก็จะเกิด การยึดอำนาจในลักษณะนี้อีกกล่าวโดยสรุปแล้วการมีอำนาจของรัฐบาลนับแต่ปี 2500 เป็นต้นมา จะไม่มีรัฐบาลใดที่เข้มแข็งเลยด้วยสูตรยึดอำนาจแบบมาตรฐานสลับกับการเลือก ตั้ง การยึดอำนาจครั้งสำคัญๆ ที่จะชี้ให้เห็นถึงสูตรมาตรฐานได้แก่
1. เกิดการเดินขบวนต่อต้านจอมพล ป.แล้วก็มีการยึดอำนาจเมื่อ 16 กันยายน 2500 ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ โดยให้นายพจน์ สารสิน คนใกล้ชิดมาเป็นนายกรัฐมนตรี อยู่ได้ประมาณ 1 ปี ก็เปิดให้มีการเลือกตั้งอยู่ได้ไม่นาน ก็เกิดการยึดอำนาจใหม่อีกทีเมื่อ 20 ตุลาคม 2501 แล้วก็เผด็จการยาว
2. เกิดการเดินขบวนของนักศึกษาปัญญาชนต่อต้านจอมพลถนอม แล้วพลเอกกฤษ สีวะรา ก็ยึดอำนาจในนามมวลชนเป็นผู้ขับไล่ล้มอำนาจจอมพลถนอมเมื่อ 14 ตุลาคม 2516 ก็ได้นายสัญญา ธรรมศักดิ์ คนใกล้ชิดวังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ 1 ปี แล้วก็เปิดการเลือกตั้งทั่วไป ปี 2518 พอถึงปลายปี 2519 ก็เกิดรัฐประหารอีก
3. เกิดการเคลื่อนไหวไม่พอใจพลเอกชาติชาย มีนักศึกษาเผาตัวประท้วง แล้วก็เกิดการยึดอำนาจเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2534 โดยคณะทหาร รสช.บุกจี้ตัวนายกฯ บนเครื่องบินขณะที่พลเอกชาติชายกำลังจะไปเข้าเฝ้าที่เชียงใหม่แล้ว ก็ได้นายอานันท์ ปัณยารชุนคนใกล้ชิดวังเป็นนายกรัฐมนตรี 1 ปี แล้วก็เปิดเลือกตั้งทั่วไปต้นปี 2535 พล.อ.สุจินดา ตั้งรัฐบาลได้ 45 วัน ก็ถูกเดินขบวนขับไล่โดยการนำของพล.ต.จำลอง คนสนิทพลเอกเปรม แล้วก็ได้นายอานันท์ ปัณยารชุน มาเป็นนายกฯ ใหม่อีกครั้งหนึ่ง แบบหักมุม แล้วก็มีรัฐบาลแบบอ่อนแอ 8 ปี 4 รัฐบาล (2535-2543)
4. เกิดการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณของกลุ่มพันธมิตรฯ ก่อน แล้วก็เกิดการยึดอำนาจเมื่อ 19 กันยายน 2549 โดยคณะทหารที่ใช้ชื่อว่า คปค.แล้วต่อมาเปลี่ยนเป็น คมช.โดยมีนายกรัฐมนตรีมาจากองคมนตรีโดยตรงคือ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ อยู่ได้ 1 ปี
แล้วก็เปิดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 แล้วก็มีรัฐบาลที่ไม่มีเสถียรภาพทำลายสถิติโลกคือ ภายใน 1 ปี (2551) มี 4 รัฐบาลสูตรสำเร็จทางการเมืองที่สรุปได้คือ ยึดอำนาจโดยกำลังทหาร แล้วตั้งรัฐบาลพระราชทานประมาณ 1 ปี ในระหว่างนี้จัดร่างรัฐธรรมนูญใหม่
แล้วเปิดเลือกตั้ง แล้วหลังจากนั้นถ้าได้รัฐบาลที่วังพอใจก็อยู่ได้นานหน่อย แต่ไม่นานมากก็ต้องเปลี่ยนนายกฯ แต่ถ้าได้รัฐบาลที่วังไม่พอใจ รัฐบาลก็จะอายุสั้นการเมืองไทยก็จะมีวังวนเช่นนี้จากสูตรมาตรฐานทางการเมืองของราชสำนักนี้เป็นผลให้การดำรงอยู่ของราชสำนักมี ความเข้มแข็งแผ่บารมีไพศาล ไม่มีสถาบันอำนาจการเมืองใดเติบโตมาเทียบบารมีได้ นับเป็นสูตรสำเร็จทางการเมือง ที่บ่งบอกถึงลักษณะเด่นของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่ที่ชัดเจน
Chaturon Chaisang

Chaturon Chaisang

Chaturon Chaisangs foto.

"...อยากจะย้ำอีกครั้งว่า ร่างรัฐธรรมนูญนี้มีเนื้อหาเป็นเผด็จการที่สุด เลวร้ายที่สุดตั้งแต่เคยมีรัฐธรรมนูญมา".
จาตุรนต์ ฉายแสง
26 สิงหาคม 2558Chaturon Chaisangs foto.


ผมเพิ่งทวีตไปวันนี้
เห็นข่าวคุณประยุทธ์ออกมาข่มขู่นักการเมืองที่เสนอให้สปช.คว่ำร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็รู้สึกเศร้าใจ โดยเฉพาะเป็นช่วงที่ควรส่งเสริมให้คนพูดกันมากๆ
เมื่อคณะกรรมาธิการยกร่างฯได้เสนอสปช.แล้วและก็ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน(เสียที)แล้ว ก็ควรให้ทุกฝ่ายเสนอความเห็นกันให้มากๆ จึงจะเป็นประโยชน์
ประชาชนไทยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความเห็นทั้งในทางเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ไม่ใช่จะมาบังคับกะเกณฑ์กันให้เห็นด้วยแต่ทางเดียว
สำหรับนักการเมืองซึ่งอาสาเป็นตัวแทนประชาชน นอกจากมีสิทธิ์เช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปแล้ว ยังต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องแสดงความคิดเห็นอีกด้วย
ผมแสดงความเห็นเรื่องรัฐธรรมนูญไปแล้ว อยากจะย้ำอีกครั้งว่า ร่างรัฐธรรมนูญนี้มีเนื้อหาเป็นเผด็จการที่สุด เลวร้ายที่สุดตั้งแต่เคยมีรัฐธรรมนูญมา
แต่ที่เสนอความเห็นไปนั้น ต้องการสื่อสารถึงประชาชนทั่วไปเสียมากว่าจะเสนอต่อสปช. เพราะดูแล้วสปช.ไม่น่าจะมีอิสระในการตัดสินใจอะไรเท่าไหร่
ยิ่งคุณประยุทธ์มาพูดขู่นักการเมืองที่ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญแบบนี้ ก็ยิ่งป่วยการที่จะเสนออะไรกับสปช. เพราะเท่ากับมีธงเสียแล้ว
คุณประยุทธ์มักพูดว่ากฎหมายต้องเป็นกฎหมาย ให้ว่ากันไปตามกฎหมาย แต่กลับยกเอาเรื่องคนมีคดีมาขู่ว่าพวกมีคดี หลายคนออกมาพูดไม่กลัวอะไรกันเลย...
หมายความว่าการดำเนินคดีมีไว้เพื่อปิดปากคนหรืออย่างไร และถ้าแสดงความเห็นคัดค้านรัฐธรรมนูญแล้วจะ โดนดำเนินคดีมากขึ้นอย่างนั้นหรือ
นี้ไม่เท่ากับทำร้ายระบบยุติธรรมของประเทศไทยหรือ อย่าลืมว่าประเทศกำลังมีปัญหาการยอมรับจากนานาชาติอยู่นะครับ
อ่านความเห็นคุณประยุทธ์แล้วย้อนมานึกถึงเรื่องคปป.ในร่างรัฐธรรมนูญแล้ว ทำให้เห็นเหตุผลอีกข้อหนึ่งที่ร่างรัฐธรรมนูญนี้จะเป็นอันตรายอย่างมาก
คือผมเข้าใจว่าตามมาตรา 260 และมาตรา 280 มีความเป็นไปได้สูงที่ผู้ที่อาจได้เป็นประธานคปป.ในอนาคตอาจไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็นคุณประยุทธ์นี่เอง


‪คลิกดูเพิ่ม #‎นักการเมือง‬ ‪#‎ร่างรัฐธรรมนูญ‬ ‪#‎มาตรา‬ 260 #มาตรา 280


๓ บลา / การ์ตูนเซีย....รัฐธรรมนูญ ฉบับ..แป๊ะ เจ้าของฟาร์มหมู ..

การ์ตูนเซีย พฤหัส 27/8/58 รัฐธรรมนูญ ฉบับ..แป๊ะ เจ้าของฟาร์มหมู.
คิดกักขัง คนไทย ให้จมทุกข์
คืนความสุข ที่กล่าวไว้ อยู่ไหนหรือ?
ใช้อำนาจ บาตรใหญ่ ยัดใส่มือ
ใครคิดหือ ก็ขู่เข็ญ ให้เป็นไป....
.
ประชาชน คนไทย มิใช่ทาส
คิดผูกขาด ใต้บาทา บ้ากันใหญ่
ห้ามโต้แย้ง เห็นต่าง ช่างกระไร
กักขังไว้ เยี่ยงสัตว์ วิบัตินัก....
.
เฉกนรก บนดิน สิ้นสงสัย
เลวจังไร อัปรีย์ แสนดีดัก
แล้วห้ามเถียง ห้ามถาม ห้ามยึกยัก
ได้ประจักษ์ กะลาแลนด์ แดนนี้เอย....
.