torsdag 18 september 2014

ไปเจอมา"กลุ่มรอยัลลิสต์สุดขั้ว"เรื่องราวที่น่าสนใจอ่านแล้วจะเข้าใจที่มา "เบื้องลึกแผนลับ" ที่มาที่ไปของปัญหาและสาเหตุความวุ่นวายในการแย่งชิงอำนาจในประเทศไทยวันนี้ได้ชัดเจนขึ้น


ตั๊น จิตภัสร์ ภิรมย์ภักดี กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

22 ธันวาคม 2013
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเชื่อว่า พระองค์คือสมเด็จพระสุริโยไทเมื่อสมัยศตวรรษที่ 16 ซึ่งทรงได้กลับชาติมาเกิด สมเด็จพระสุริโยไทคือพระมเหสีที่ทรงเข้าร่วมศึกสงครามด้วยการขี่บนหลังช้างเพื่อปกป้องพระสวามีของพระองค์ซึ่งเป็นกษัตริย์อยู่ในเวลานั้น และยังได้รักษาราชอาณาจักรจากอริราชศัตรูของผู้รุกรานจากประเทศพม่า ถึงแม้ว่าสมเด็จพระสุริโยไทสิ้นพระชนม์ไปก็ตาม แต่การแทรกแทรงของพระองค์ได้ช่วยรักษาเอกราชให้กับกรุงศรีอยุธยา หรือตามที่เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้กล่าวอ้างกันมาแบบนี้

ในปี พ.ศ. 2540 ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ นางสนองพระโอษฐ์ที่มีไหวพริบมากที่สุดและยังเป็นราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ได้ถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์พูม่า (Puma Helicopter) ในขบวนเสด็จฯ ได้ประสบอุบัติเหตุตกที่จังหวัดนราธิวาส ตามที่เคเบิ้ลของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาหมายเลข
09BANGKOK2967 กล่าวไว้ว่า "อุบัติเหตุเครื่องบินตกอย่างน่าอนาถนั้น ปล้นตัวที่ปรึกษาอันทรงคุณค่าและน่าเคารพมากที่สุดของสมเด็จพระราชินีนาถออกไป เพราะเธอสามารถควบคุมวิถีทางที่จะทำให้พระองค์หลบหลีกจากปัญหาต่างๆ ได้" และนางสนองพระโอษฐ์ที่รอดชีวิตเหล่านั้น ก็เปรียบเสมือนกับกลุ่มผู้วางแผนการอันชั่วร้ายซึ่งเต็มไปด้วยพิษสงที่ "ดูเหมือนว่าจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับพระประสงค์ขององค์สมเด็จพระราชินีนาถ เพื่อให้เกิดลัทธิความเป็นชาตินิยมมากกว่าองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยซ้ำไป" กลุ่มนางสนองพระโอษฐ์ขวาจัดเหล่านี้ ต่างยั่วยุด้วยการสร้างกำลังใจให้องค์สมเด็จพระราชินีนาถเกิดความหลงผิด ส่วนหนึ่งของพวกเธอเหล่านั้น เนื่องจากความเกลียดชังที่พวกตนที่มีอยู่กับ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ด้วยการเป่าหู สมเด็จพระบรมราชินีนาถว่า มันเป็นพรหมลิขิตของพระองค์ที่จะช่วยประเทศไทยให้รอดพ้นจากภัยพิบัติได้เหมือนกับที่สมเด็จพระสุริโยไทได้ทรงกระทำมา ใน ปี พ.ศ. 2551 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ได้ทรงเลิกล้มการสนับสนุนให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 10 ของราชวงศ์จักรี โดยการสมรู้ร่วมคิดกับกลุ่มองคมนตรี ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สร้างรากฐานของระบบศักดินาอันเก่าแก่ (Old Feudal Establishment) การเคลื่อนไหวของกลุ่มเสื้อเหลือง เพื่อการบ่อนทำลาย (Sabotage) กับเรื่องการสืบราชสมบัติ แผนการนี้คือ การอ้างมาตรา 10 ของกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ เพื่อกีดกันไม่ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์องค์ต่อไป เพื่อที่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จะทรงสามารถใช้อำนาจการปกครองในฐานะของผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน ของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ตามที่กล่าวไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เรื่องนี้จะต้องได้รับการอนุมัติ (Ratified) จากรัฐสภา ดังนั้น กลุ่มรอยัลลิสต์ขวาจัดกลุ่มนี้ได้เริ่มทำงานประสานกันอย่างเต็มที่ เพื่อทำลายล้างรัฐสภาที่อดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตรมีอำนาจบงการอยู่ เรื่องนี้เป็นเบื้องหลังที่ไม่ได้รับการยอมรับอย่างเปิดเผยของความบ้าคลั่งที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2551 ซึ่งสิ้นสุดลงด้วยการยึดสนามบินนานาชาติโดยกลุ่มเสื้อเหลือง พร้อมกับการยุบพรรคพลังประชาชนลงไป ซึ่งเป็นการเปิดทางให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี หลังจากเสนอเงื่อนไขทำการตกลงกับบุคคลที่น่ารังเกียจและเต็มไปด้วยการทุจริตอย่างนายเนวิน ชิดชอบ นายสุเทพ เทือกสุบรรณมีการแลกผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน จนกลายเป็นตัวเชื่อมสำคัญระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคภูมิใจไทย
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ได้ทรงพระประชวรด้วยโรคสมองขาดเลือด (Stroke) อย่างรุนแรงในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 จนเป็นการสิ้นสุดความหวังของพระองค์ที่จะได้รับอำนาจปกครองในฐานะผู้สำเร็จราชการเผ่นดิน แต่แวดวงภายในของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ก็ยังคงต่อต้านสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร อย่างรุนแรงและยังมีความตั้งใจที่จะบ่อนทำลายการสืบราชสมบัติอยู่เสมอมา นี่คือเหตุผลของการก่อการจราจลครั้งล่าสุด --- ฝ่ายรอยัลลิสต์ขวาจัดยังคงพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะกำจัดอิทธิพลของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตรออกไปจากรัฐสภา เพื่อความยินยอมให้ฝ่ายตนทำการสถาปนาระบอบกษัตริย์ในทางเลือกแบบใหม่ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ ทรงเสด็จสวรรคตลงไป ในเวลานี้ กลุ่มผู้สถาปนาระบบศักดินาเกือบทั้งหมดให้ความชื่นชอบต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ต่อสถานะของผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน และให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ผู้ซึ่งยังทรงพระเยาว์อยู่ เป็นพระมหากษัตริย์องค์ต่อไป แต่ก็ยังมีบางฝ่ายที่ชื่นชอบต่อการนำเอาพระราชโอรสของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร กลับเข้ามาในประเทศไทย เนื่องจากอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตรได้แสดงให้เห็นอย่างประจักษ์แล้วว่า เขาสามารถมีชัยในการควบคุมรัฐสภาได้ เมื่อมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นทุกๆ ครั้ง ดังนั้น กลุ่มรอยัลลิสต์สุดขั้วนี้ จึงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อผลประโยชน์ของพวกตน ในการป้องกันไม่ให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นได้ จนกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ จะทรงเสด็จสวรรคตลงไปแล้ว

ความครอบงำอย่างฝังใจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กับตำนานสมเด็จพระสุริโยไท กระตุ้นให้พระองค์ทรงเกณฑ์หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ในปลายทศวรรษ 1990 เพื่อสร้างภาพยนต์มหากาพย์ที่มีต้นทุนสูงมากถึงเรื่องราวความเป็นมา โดยสำนักพระราชวังมอบเงินให้กับโครงการนี้จำนวน $8 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 250 ล้านบาท) ในเวลานั้น ในขณะที่ประเทศไทยกำลังโซเซอยู่กับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของทวีปเอเซีย และเมื่อโครงการสร้างภาพยนต์ใช้เงินเกินงบประมาณที่กำหนดไว้ ทางกองทัพไทยและผู้บริจาคเงินทุนจากองค์การห้างร้านต่างๆ ก็ถูกบีบบังคับให้ช่วยเหลือ ท้ายที่สุด ภาพยนต์เรื่องนี้ต้องใช้เงินทุนสร้างมากกว่า $10 ล้านเหรียญสหรัฐ (มากกว่า 320 ล้านบาท) ซึ่งถือว่าเป็นภาพยนต์ที่มีงบประมาณการสร้างสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยในขณะที่เริ่มออกฉาย --- ซึ่งไม่มีภาพยนต์เรื่องใด เคยมีงบประมาณการสร้างมากกว่า $2 ล้านเหรียญสหรัฐ (64 ล้านบาท) มาก่อนเลย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ทรงยืนกรานว่า สมเด็จพระสุริโยไทนั้น จะต้องถูกแสดงด้วยนักแสดงที่มีเชื้อสายกษัตริย์เท่านั้น ต้องไม่ใช่สามัญชน จึงทรงเลือกตัวนางสนองพระโอษฐ์ของพระองค์และยังเป็นผู้จัดการเกี่ยวกับฉลองพระองค์ส่วนพระองค์ นั่นคือ หม่อมหลวง ปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี สำหรับบทบาทของผู้แสดง ม.ล.ปิยาภัสร์ เป็นธิดาของท่านผู้หญิงวิยะฎา กฤดากร ณ อยุธยา ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มนางสนองพระโอษฐ์ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทรงให้ความเชื่อใจมากที่สุดมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ จนกระทั่งเธอเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ตกเมื่อปี พ.ศ. 2540 (หมายเหตุ: อุบัติเหตุตก ที่จังหวัดนราธิวาส เป็นเหตุให้ข้าราชบริพาร และผู้ร่วมเดินทางปฏิบัติหน้าที่เสียชีวิต 11 คน บาดเจ็บอีกหลายคน ในจำนวนผู้ที่เสียชีวิตในครั้งนี้ เป็นข้าราชบริพารระดับสูงถึง 4 ท่าน คือ ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์, ท่านผู้หญิงวิยะฎา กฤษดากร ณ อยุธยา, คุณทวี มณีบุตร (ท.จ.ว.) และ ท่านผู้หญิงทัดสมัย เศวตเศรณี - ผู้แปล)

หม่อมหลวง ปิยาภัสร์ ไม่เคยแสดงภาพยนต์มาก่อนและถือว่าไร้ประโยชน์ ตามที่
คุณเค้นท์ วิลเลี่ยมส์ (Kent Williams) ซึ่งเป็นนักวิจารณ์ภาพยนต์คนหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งข้อสังเกตว่า: "ตำนานพระสุริโยไท ซึ่งเป็นชุดหลักของซีรี่ย์มีความหรูหราตระการตา ในการนำไปสู่และออกมาจากศึกสงครามเป็นจำนวนหลายๆครั้ง เป็นเรื่องที่่ดูเหมือนกับมหากาพย์ (Epic) แต่ให้ความรู้สึกเหมือนกับโครงการอันหรูหราฟุ้งเฟ้อ --- ด้วยความพยายามของครอบครัวพระบรมวงศานุวงศ์ ที่จะประดับประดาตนเองเพื่อเข้าไปสู่เกียรติศักดิ์ของเรื่องราวในอดีตกาล เมื่อกล่าวถึงความหรูหราฟุ้งเฟ้อแล้ว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทรงดำเนินการด้วยการนำเอา หม่อมหลวง ปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี ซึ่งเป็นนางสนองพระโอษฐ์ของพระองค์เข้ามารับบทของ พระสุริโยไทนี้ ซึ่งเป็นการวางอุบายของทางฝ่ายวังที่จะปล่อยให้เราได้ชมนักแสดงตัวเอก ซึ่งเป็นเรื่องอันน่าเศร้าจริงๆ เพราะเธอไม่สามารถสวมบทบาทนี้ได้เลย "แต่สื่อมวลชนไทยกลับทุ่มสุดตัวเชียร์หม่อมหลวงปิยาภัสร์กันด้วยความชื่นชม เธอยังได้รับการอ้างอิงจาก บทความจากเวปไซค์ของ เดอะ เนชั่น ด้วยความเทอดทูนว่า "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทรงรู้สึกว่า ภาพยนต์เรื่องนี้จะเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าผู้หญิงไทยนั้น ถึงแม้ว่าจะไม่มีความเท่าเทียมกับผู้ชายก็ตาม ก็ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกันอยู่หลายครั้ง พระองค์ยังทรงรู้สึกอีกว่า ผู้หญิงไทยมีความแข็งแกร่งมากกว่าผู้หญิงชาติอื่นๆ อีกหลายประเทศจากทวีปเอเซีย เราอาจไม่มีความเท่าเทียมกับผู้ชาย แต่เราสามารถกระทำหลายสิ่งหลายอย่างที่พวกเขาไม่สามารถกระทำได้ และ ในทำนองเดียวกัน ข้าพเจ้าคิดว่า ผู้ชายกับผู้หญิงนั้น มีบทบาทแยกกันในทางสังคม... ในวิธีการบางอย่าง ภาพยนต์เรื่องนี้ทำให้ข้าพเจ้าได้เสียสละมากยิ่งขึ้นและทำให้ชีวิตของข้าพเจ้านั้น มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น ภาพยนต์เรื่องนี้สร้างขึ้นเพื่อประชาชนชาวไทยและสำหรับพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ พระองค์ท่านเหล่านั้น มีพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากมายมหาศาลกับประเทศแห่งนี้ และกับตัวข้าพเจ้าเป็นการส่วนตัวอีกด้วย"

ตั๊น จิตภัสร์ ภิรมย์ภักดี เป็นธิดาของหม่อมหลวง ปิยาภัสร์ และจุตินันท์ ภิรมย์ภักดีของตระกูลเบียร์ตราสิงห์ เธอได้ถูกส่งไปอยู่ที่โรงเรียนประจำในประเทศอังกฤษตามที่มีการคาดคะเนกัน เนื่องจากเธอเป็นโรคภูมิแพ้กับมลภาวะ แต่อาจเนื่องจากคุณแม่ของเธอ มีความกังวลเป็นอย่างมากว่า เธอจะกลายเป็นเหยื่อให้กับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมารแทน เมื่อครั้งที่เธอเดินทางกลับมายังประเทศไทยเธอได้กลายเป็นบุคคลผู้จุดประกายทางการเมืองให้กับพรรคประชาธิปัตย์

ชื่อเสียงของเธอในการประท้วงต่อต้านนั้น แสดงให้เห็นว่า แวดวงภายในของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นั้น เป็นกลุ่มที่ให้การสนับสนุนการเคลื่อนไหวต่อต้านการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตั้น จิตภัสร์ เป็นกุญแจตัวสำคัญที่เชื่อมระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Original English language version available 
 ต้นฉบับภาษาอังกฤษคลิกอ่านที่นี่ here.

:Thailands ledare: Vackra turister i bikini inte säkra คำพูดผู้นำไทยหัวโบราณ ดังไปทั่วโลก นักท่องเที่ยวสวย ใส่บิกินี่ ไม่ปลอดภัย
ข่าวในหนังสือพิมพ์  สวีเด็น                                     
Prayuth Chan-ocha

Thailands ledare: Vackra turister i bikini inte säkra

Strandmordet i Thailand Thailands premiärminister Prayut Chan-O-Chas har sagt att kvinnliga turister i bikini löper större risk för angrepp än andra. Uttalandet kommer efter att britterna David Miller och Hannah Witheridge hittades mördade på den thailändska ön Koh Tao i måndags.
– De tror att vårt land är vackert och säkert så att de kan göra vad de vill, bära bikini och gå överallt. Men kan de vara säkra i bikini ... såvida de inte är fula?, säger Chan-O-Cha enligt AFP.
Uttalandet har mötts av starka reaktioner och fördömts från Storbritannien, vilket lett till att Chan-O-Cha bett om ursäkt för att han sårat personer.ภาพจาก ruengdd.comTor Noppons foto.

สิทธิ เสรีภาพ ประชาธิปไตย เป็นของปวงชนชาวไทยทุกคน ..ติดอาวุธทางปัญญา ติดตามข่าวสารทันต่อสถานการณ์ กับ...ข่าวสดออนไลน์

ข่าวสดออนไลน์     


วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557                

"ผมไม่ได้แย่งอำนาจใครมา แต่เพราะรัฐบาลเดิมไม่มีอำนาจเราก็เลยมาทำแทน"
สันตะวา

หนังสือพิมพ์ ข่าวสด สิทธิ เสรีภาพ ประชาธิปไตย เป็นของปวงชนชาวไทยทุกคน ฉบับนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พุทธศักราช 2557 แรม 10 ค่ำ เดือน 10 ปีมะเมีย

-วันนี้ชาวสกอตแลนด์จะลงประชามติ แยกหรือไม่แยก ออกจากสหราชอาณาจักร หลังจากเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรมา 307 ปี ผลสำรวจล่าสุดคะแนนก้ำกึ่งกันมาก ถ้าผล ออกมาว่าต้องการแยก สกอตแลนด์ จะกลายเป็นประเทศน้องใหม่ (แต่ชื่อเก่า) ของโลกทันที

-ขณะที่คนสกอตทำประชามติแยกประเทศ คนบัวใหญ่กับ 7 อำเภอ กำลังขอแยกออกจากนครราชสีมา จัดตั้ง จังหวัดบัวใหญ่ ดูบ้านเขาแล้วกลับมาดูบ้านเราก็จะเห็นถึงความต่าง โดยเฉพาะการสู้กันด้วยข้อมูล เหตุผล ให้ประชาชนตัดสิน

-ประชุมครม.อังคารที่ผ่านมา ยังไม่ได้ใช้งานห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล สถานที่ประดิษฐาน ไมค์เลี่ยมทอง-ทีวีจอเพชร ไม่รู้ว่าห้องประชุมไฮเทคระดับเทียบเท่าทำเนียบขาว จะพร้อมใช้งานได้เมื่อใด

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดใจครั้งแรกถึงประเด็นร้อนตั้งแต่ยึดอำนาจ "ผมไม่ได้แย่งอำนาจใครมา แต่เพราะรัฐบาลเดิมไม่มีอำนาจเราก็เลยมาทำแทน" ชัดเจน

-สัปดาห์ก่อน สมหมาย ภาษี ขุนคลัง เปิดซิงเข้าอียู สัปดาห์หน้า พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รมว.ต่างประเทศ จะเปิดซิงเข้ายูเอสเอ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทน ไทย ไปประชุมประจำปีสมัชชาสหประชาชาติ ที่นิวยอร์ก ระหว่าง 24-28 ก.ย.

-งานนี้ บิ๊กเจี๊ยบ จะร่วมประชุมรมต.อาเซียน และพบปะ บัน คี มุน เลขาธิการสหประชาชาติ ได้ขึ้นเวทีกล่าวสุนทรพจน์บอกเล่าประเทศไทยให้ชาวโลกรับรู้ ขนลุกซู่

-ช่วงเวลาใกล้เคียงกัน 23-25 ก.ย. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ คนแดนไกล มีกำหนดมาปักหลักฮ่องกง อดีตส.ส. รมต. คนเสื้อแดง คงเดินกันเกลื่อนเกาะ พอๆ กับสายลับ หน่วยข่าวกรองจากเมืองไทย

-ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ เด้งรับสัญญาณเข้มๆ นายกฯ -หัวหน้าคสช. จัดการผู้บุกรุกทำลายทรัพยากร ธรรมชาติ ขึ้นบัญชีพื้นที่ที่มีการบุกรุกเข้าขั้นวิกฤต (มากกว่า 1 พันไร่) 16 จังหวัด ได้แก่ 1.สุโขทัย 4,066 ไร่ 2.ลำปาง 3,644 ไร่ 3.สระบุรี 3,191 ไร่ 4.นครราชสีมา 2,922 ไร่ 5.ตาก 2,618 ไร่ 6.เลย 2,372 ไร่ 7.สระแก้ว 2,108 ไร่ 8.พะเยา 2,044 ไร่ 9.อำนาจเจริญ 1,889 ไร่ 10.นครพนม 1,610 ไร่ 11.แม่ฮ่องสอน 1,465 ไร่ 12.กระบี่ 1,244 ไร่ 13.กาญจนบุรี 1,209 ไร่ 14.เชียงใหม่ 1,204 ไร่ 15.สุราษฎร์ธานี 1,148 ไร่ และ 16.จ.เชียงราย 1,011 ไร่ เตรียมเปิดยุทธการจับกุม-ทวงคืน

-ชายชาติทหารเหยียดเพศ การที่บอกว่านักท่องเที่ยวใส่บิกินี่เลยถูกฆ่า ก็เหมือนกับการบอกว่าประชาธิปไตยวุ่นวายนะ รัฐประหารแม่งเลย โลกแคบมากๆนะท่านผู้นำ
http://m.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1410967752รำลึก ๘ ปี "๑๙ ก.ย. ๔๙ -๑๙ ก.ย.๕๗ " ที่ พวกอำมาตย์ปล้นประชาธิปไตยไปจากประชาชนและใช้รัฐธรรมนูญโจรปี๕๐ทำร้ายประเทศชาติ วันนี้แผนบันไดห้าขั้นของอำมาตย์เผด็จการทราชราชาธิปไตยได้บรรลุเป้าหมาย โดยให้ทหารปล้นแย่งชิงยึดอำนาจรัฐที่มาจากประชาชนอีกครั้งหนึ่ง ปิดประเทศปกครองด้วยระบอบเผด็จการ ใช้กฎอัยการศึกปกครองประเทศ ปิดหู ปิดตา ปิดปาก ประชาชน และฆ่าตัดตอนระบอบประชาธิปไตยนำไปขุดฝังไว้ใต้กะลาครอบ...
๑๙ ก.ย.๕๖ รำลึก  ๘ ปี วันที่พวกอำมาตย์ปล้นประชาธิปไตยไปจากประชาชนและใช้รัฐธรรมนูญโจรปี๕๐ทำร้ายประเทศชาติ

 


ภาพข้างบนนี้คือหลักฐานยืนยันว่ากษัตริย์ภูมิพลคือหัวหน้าคณะรัฐประหารตัวจริง  หลังจากยึดอำนาจแล้วในเวลาเที่ยงคืนเปรมได้พาพวกหัวหน้าคณะทหารที่ยึดอำนาจเข้าเฝ้า...

กษัตริย์ภูมิพลคือผู้มีอำนาจทางการเมืองคุมการบริหารประเทศ เป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารตัวจริง  ที่ พล.อ.สนธิ เคยบอกว่า "ถึงตายก็พูดไม่ได้" นั่นเอง  เพื่อจะได้ติดตามการเมืองไทยอย่างไม่หลงทาง

[IMG]

  
 อดีต พล.อ.เปรม  คือตัวจริงเสียงจริงของกษัตริย์ภูมิพลที่ทำหน้าที่เป็นร่างทรงในการรัฐประหาร 19 กันยา 2549 ซึ่ง วันนี้ยังไม่หยุดป่วนประชาธิปไตยปัจจุบัน แปดปีที่ผ่านไป  พลเอก ประยุทธ์ คือตัวจริงเสียงจริงของกษัตริย์ภูมิพลที่ทำหน้าที่เป็นร่างทรงในการรัฐประหาร๒๒ พ.ค. ๕๗ เป็นผู้กุมอำนาจสูงสุดเวลานี้   เป็นประธาน คสช.ควบตำแหน่งนายกคนที่๒๙   "รัฐบาลทหารพระราชทาน"ของกษัตริย์ภูมิพล

ถึงแม้จะมีอำนาจทุกอย่างอยู่ในมือ  แต่เหมือนมีคลื่นใต้น้ำที่รอวันปะทุ  เพราะ "การเมืองไม่นิ่ง"  แบ่งเป็นฝักฝ่ายทั้งจากพวกเผด็จการอำมาตย์ศักดินา   ฝ่ายทหารในกองทัพด้วยกันเอง  ฝ่ายประชาธิปไตยที่มีทั้ง พ่อค้า ประชาชน  นักวิชาการ  นักการเมืองน้ำดี  ฯลฯ ได้รวมมือกันต่อต้านเผด็จการทรราช
 
วันนี้ยุคโลกไร้พรมแดนความจริงต่างๆได้ถูกนำมาเปิดเผย  ประชาชนไทยที่รักความถูกต้องยุติธรรม     มีการตื่นตัวสูงไม่ยอมรับและก้มหัวให้กับระบอบอำมาตย์เผด็จการทรราช   ต้องการให้ประเทศมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงเท่านั้น 

 ดังนั้นวันนี้แปดปีที่ผ่านมาประชาชนได้เรียนรู้อย่างชัดเจนแล้วว่าเผด็จการก็คือเผด็จการ   ที่เกลียดและกลัวต้องทำลายล้มล้างระบอบประชาธิปไตยทุกวิถีทาง   เพื่อดำรงคงไว้ของระบอบเผด็จการทรราชราชาธิปไตยให้ดำรงคงอยู่คู่ประเทศไทยตลอดไปชั่วนิรันดร..

คำสั่งใคร? บริษัทใคร? ทำไมไม่มีใบอนุญาติ ? เรื่องราวเกิดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลอีกแล้ว บริษัทขายเสาไฟฟ้าบุกติดตั้งเสาไฟฟ้า ใครรู้ช่วยนำความจริงมาเปิดเผยให้สังคมได้รับรู้ด้วย ....

ขบวนการแดกด่วน.  .ช่างไม่เกรงกลัท้าทายอำนาจ ท่านประธาน คสช. นายกป้ายแดง..เสียจริงๆ


[​IMG][​IMG]

[​IMG][​IMG]

[​IMG]ทำเนียบวุ่น!บริษัทขายเสาไฟฟ้าบุกติดตั้งเสาไฟฟ้า
จนท.สอบพบไม่ได้รับอนุญาต สั่งขนอุปกรณ์ออกจากพื้นที่

วันนี้ (18ก.ย.57) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีขบวนรถขนเสาไฟฟ้า
ทั้งรถยกและรถ 6 ล้อ ขนอุปกรณ์เสาไฟฟ้าสเตนเลส
มาตั้งข้างรั้วประตู 1 ทำเนียบรัฐบาล
ซึ่งมี น.ส.สุทธิรัตน์ ไม่แจ้งนามสกุล ตัวแทนบริษัทเอ็นจี ไลท์ จำกัด
พร้อมลูกน้องมาดูแลวางเสาไฟฟ้าและพยายามจะนำเข้ามาวางที่
บริเวณสนามหน้าตึกไทยและด้านข้าง โดยอ้างว่าได้รับอนุญาตจาก
ทำเนียบรัฐบาล แต่จากการตรวจสอบพบว่า ไม่มีหน่วยงานใดอนุญาต
ตามที่มีการกล่าวอ้าง เจ้าหน้าที่จึงมีการเร่งให้เก็บเสาไฟฟ้าออกจาก
ทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้ น.ส.สุทธิรัตน์ เคยเข้าไปในทำเนียบรัฐบาล
หลายครั้งเพื่อยื่นหนังสือในลักษณะประชาสัมพันธ์สินค้าตัวเอง
แต่ไม่ได้รับความสนใจและถูกตำรวจเชิญออกทุกครั้ง
CR : TNN 24
18 ก.ย. 57, 12.42 น.

เผด็จการเท่านั้นที่....กลัวคน .กลัวความถูกต้องยุติธรรม..กลัวการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย กลัวระบอบประชาธิปไตย ...นี่คือสันดานพวกนักวิชาการแผล็บๆ ทาสสมุนรับใช้อำมาตย์เผด็จการทรราช. เผด็จการโบราณผู้กลัวคน...

ThaiE - News


"นิธิ" ชี้เผด็จการเท่านั้นที่กลัวคนที่มา บีบีซีไทย

การจัดกิจกรรมของกลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย ในหัวข้อ "ห้องเรียนประชาธิปไตย : บทที่ 2 การล่มสลายของเผด็จการในต่างประเทศ" โดยมีวิทยากร ได้แก่ ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ ดร.เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ ดร.จันจิรา สมบัติพูนศิริ ดำเนินรายการโดย ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ ที่ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต้องถูกยกเลิก เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารได้ขอความร่วมมือให้ยุติ และนำตัวผู้บรรยายและนักศึกษาอีกสามคนเดินทางไปยังสถานีตำรวจภูธรคลองหลวง ปทุมธานี

ก่อนหน้านี้ พันเอก พัลลภ เฟื่องฟู ผู้บังคับการกองบังคับการควบคุม กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 ได้ส่งหนังสือขอความร่วมมือไปยังรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ให้งดการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าอาจส่งผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหาของชาติ และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความแตกแยกและความเห็นต่างทางทัศนคติในทางการเมืองอีก

นายนิธิ ให้สัมภาษณ์บีบีซีไทยขณะอยู่ในรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งนำตัวไปยังสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงว่า ในการเสวนาครั้งนี้ตนได้เป็นผู้กล่าวเริ่มต้นว่า การกระทำที่เป็นเผด็จการนั้นต้องมีเครื่องมือสองสิ่ง คือการทำให้คนกลัว กับการมีอุดมการณ์ซึ่งไม่ใช่การย้อนกลับไปหาอดีต แต่เพื่อการสร้างอนาคต หากขาดอุดมการณ์ดังกล่าวและมีเพียงความกลัว นั่นก็หมายความว่าฝ่ายเผด็จการเป็นผู้เกรงกลัว ไม่ใช่ฝ่ายผู้ถูกกระทำที่จะกลัว

"คุณจะกลัวทุกอย่าง เพราะอุดมการณ์ของคุณคือชาตินิยม เวลาพูดถึงชาติ คุณพูดถึงคน นั่นก็หมายความว่าคุณกลัวคน และตกใจกลัวไปหมด คนทำอะไรก็กลัวไปหมด" นายนิธิ กล่าว และว่า เหตุรัฐประหารที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นมีเพียงสองครั้งสุดท้าย ที่เป็นความพยายามจะยึดทั้งรัฐและยึดทั้งชาติ ซึ่งครั้งที่แล้วกระทำไม่สำเร็จ สำหรับครั้งนี้ชาติยังไม่ได้ถูกยึด เพราะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะยึดชาติ

ด้าน ดร.ประจักษ์ กล่าวว่า ตนพร้อมด้วย ศ.ดร.นิธิ ดร.จันจิรา และนักศึกษาอีกสามคน ถูกนำตัวไปยังสถานีตำรวจภูธรคลองหลวง เพื่อปรับความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ในอนาคตว่าจะทำได้หรือไม่ได้

สำหรับงานนี้นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเจ้าของงาน วิทยากรได้รับเชิญไปบรรยาย และนักศึกษาได้ทำโครงการขอจัดงานกับทางมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อย แต่เมื่อถึงเวลาจัดงาน ห้องที่ขอไว้กลับถูกปิดไม่ให้ใช้ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยได้รับจดหมายขอให้งดจัดกิจกรรม ซึ่งเข้าใจได้ว่ามหาวิทยาลัยคงถูกบีบ

"ผมเห็นว่าการทำโร้ดแมปเพื่อสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ถ้าไม่ได้เริ่มจากการให้สื่อ ให้ประชาชน และนักวิชาการ ได้มีเสรีภาพ ก็คงไปถึงจุดนั้นไม่ได้" ดร.ประจักษ์ กล่าว
ทั้งนี้ คาดว่าทุกคนจะได้รับการปล่อยตัวในวันนี้
(ภาพจากเพจคมความคิด นิธิ เอียวศรีวงศ์)
oooAcademic Freedom at Thammasat?
ครั้งหนึ่ง นานมาแล้ว ยังมี ปรีดี/ป๋วย/สัญญา
มาบัดนี้ นรนิติ/สมคิด/นริศ จะว่าอย่างไร เอ่ย
Yes or No to Academic Freedom.....???


Academic Freedom: A Question that must be raised to the TU Council
ปัญหา เสรีภาพ ทางวิชาการ เป็นเรื่องที่จะต้องนำเข้า
สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มี กก เช่น
นรนิติ เศรษฐุบุตร
สมคิด เลิศไพฑูรย์
คณิต ณ นคร
ประเวศ วะสี
มานิจ สุขสมจิตร
มารุต บุนนาค
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ฯลฯ

รายนาม กรรมการ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Thammasat University Council, lah.....(นรนิติ สมคิด คณิต ประเวศ............)
http://cwweb.tu.ac.th/org/overview-resume/GroupCouncil.php?select=GC,

๓ บลา อ๊ะๆ : ช่างจะกล้าล้วงไข่จระเข้ ...อยากกระซิบ ถามว่า กล้าอ๊ะเปล่า?..อย่าจ้ำอ้าว หลีกลี้ แล้วหนีหน้า ทำให้เห็น ซะที ที่พูดมา อย่าลีลา เพ้อเจ้อ เหมือนเห่อเงา....การ์ตูนเซีย 18/9/57 อ๊ะๆ ช่างจะกล้าล้วงไข่จระเข้เห็นชี้แจง แถลงไข จะล้วงไข่จระเข้
ทำกิ๊บเก๋ ว่าเสมอภาค ตามอยากเห็น
กลัวได้แค่ หัวเราะกลิ้ง ตามสิ่งเป็น
เปิดประเด็น เจือยแจ้ว แล้วเอาฮา....

อยากกระซิบ ถามว่า กล้าอ๊ะเปล่า?
อย่าจ้ำอ้าว หลีกลี้ แล้วหนีหน้า
ทำให้เห็น ซะที ที่พูดมา
อย่าลีลา เพ้อเจ้อ เหมือนเห่อเงา....

๓ บลา